A helyi horgászrendben meghatározottak alapján egész évben TILOS a csuka megtartása!
A ponty legnagyobb megtartható mérete 50cm!

Komrai - Hasznosi Horgász Egyesület Helyi Horgászrendi kivonata.

Érvényes: 2024.01.14-tól visszavonásig.

Az egyesület víztározóin horgászni, csak a horgászatra vonatkozó jogszabályok és előírások, valamint az Országos és a helyi Horgászrendben meghatározott szabályok betartásával lehet!

 

Teljes horgászrend megtekintése

 

Főbb, az országos horgászrendtől eltérő szabályozások
Halfaj Vízterület Megtartható méret Tilalmi idő
Ponty Komra- Hasznos 30cm - 50cm -
Fogas süllő Komra - Hasznos 35cm - 60cm március 01 - április 30
Harcsa Komra 60cm - 199cm (napijegyesek esetén: 160cm) május 02 - május 07
Hasznos 60cm - 199cm (napijegyesek esetén: 160cm) május 02 - június 15
Csuka Komra - Hasznos Egész évben tilos megtartani, mérettől függetlenül!
Amur Komra - Hasznos 40cm - 80cm -
Keszegfélék Komra - Hasznos maximum 30 cm -
 1. A Víztározókon az horgászhat, aki a jogszabályokban meghatározott érvényes horgászatra jogosító horgász okmányokkal rendelkezik, azokat a személyét azonosító fényképes okmánnyal együtt a horgászat ideje alatt magánál tartja, továbbá rendelkezik 1-l db merítőhálóval, haltartóval, mérőeszközökkel – hossz és súly - valamint golyóstollal és a halak partra történő emelését követő halvédelmi eszközzel (pontymatrac, pontypaplan). A 15 év alatti gyermek horgászok csak felnőtt horgász, vagy horgászvizsgával rendelkező személy felügyelete mellett horgászhatnak a víztározókon. Az egyesület horgászati hasznosításában lévő víztározókra rendszeresített, gyermekéves területi jeggyel rendelkező méretkorlátozás alá tartozó békés halat foghat, az abban meghatározottak szerint. Gyermek horgász csak úszós készséggel horgászhat a víztározókon! Sport területi engedéllyel rendelkező horgászok méretkorlátozás alá eső nemes halat, ős-és idegenhonos halat sem zsákmányolhatnak, halat nem tarthatnak maguknál, ebből adódóan hallal (élő, élettelen), halszelettel nem csalizhatnak.

 2. A Víztározók területén kempingezni, kutyával tartózkodni, továbbá a tóban fürödni, csónakból, valamint lékről horgászni szigorúan TILOS! Az éjszakai horgászatok során, este 20,00-tól másnap reggel 08,00-ig maximum 2 személyes sátor felállítása engedélyezett úgy, hogy a horgászkészségek és a sátor közötti – terület - vízpart átjárhatóságát nem akadályozhatja.

 3. A fajlagos tilalmi időszakokban a horgászegyesület által táblákkal kijelölt ívási területeken minden halfogási tevékenység TILOS és annak megkísérlése – horgászkészséggel történő ott tartózkodás is - jogosulatlan horgászatnak minősül! A völgyzárógát és a befolyó mindkét oldalán, a táblákkal kijelölt területen – minimum 50 méteren belül - egész évben horgászni tilos!

 4. A horgászhelyek tisztaságáért és bárminemű rendellenességért (pl.: szemét, vagy több horgászeszköz használata, hiányos horgász felszerelés stb.) az ott horgászó személy felel. Szemetes horgászhelyen TILOS a horgászat, a horgászat megkezdése előtt a horgászhely tisztaságát meg kell teremteni, az összeszedett szemetet és a horgászat során képződő hulladékot a horgász köteles magával elvinni. Aki szemetes helyen horgászik, vagy a szemetet a horgászat befejezésekor otthagyja, az ellen a halőrnek fegyelmi feljelentést kell tennie, egyidejűleg a területi jegyét az ügy elbírálásáig be kell vonnia! Tüzet rakni csak a következők szerint szabad: a Víztározókon az arra kialakított tűzrakó helyeken, - a Juhász-háznál lévő kivételével - az egyesület hivatásos halászati őreitől előzetesen beszerzett írásos engedély alapján lehet! A Juhász-háznál lévő tűzrakó helyre engedélyt a Horgászmester adhat. A tűzrakó hely rendeltetés szerinti használatáért, valamint azt követően, annak tiszta, rendezett állapotban való vissza hagyásáért az engedéllyel rendelkező horgász a felelős!

 5. A Víztározóknál tartózkodó horgászok és kísérőik a horgászetika, a jó erkölcs és a jó ízlés általános szabályainak betartásával tartózkodjanak attól, hogy mások horgászatát, nyugalmát és pihenését megzavarják. E vonatkozásban különösen alkalmas mások horgászatának, nyugalmának és pihenésének megzavarására a hangos zenehallgatás, az ittasan való hangoskodás, trágár szavak hangoztatása, és egyéb indokolatlan zaj okozása. Aki e negatív magatartást elköveti, vagy a vele ott tartózkodó kísérő(k) ugyan ezt cselekszi(k), a halőr felszólítására a horgászatot be kell fejeznie, el kell hagynia a víztározó területét, ugyan akkor a horgásszal szemben fegyelmi feljelentést kell tenni!

 6. A Víztározók területén valamennyi horgászmódszer megengedett (úszózás, fenekezés, pergetés, tapogatás). Február 01.-től május 15.-ig a pergetés TILOS! A fogas süllő védelme érdekében, a fogas süllő tilalmi ideje március 01.–től április 30.-ig van érvényben. Pontytelepítéseket követően legalább 7 nap békéshalakra vonatkozó horgászati tilalom elrendelése kötelező. Amennyiben a KH Halászati Főfelügyelője a ponty fajlagos tilalmát az egyesület kérésére feloldja, akkor csak a kijelölt ívási területeken tilos a horgászat bármilyen módszere. A víztározók területén egész évben a halradar és etetőhajó használata TILOS! Általánosan az egy időben használható horgászbotok, valamint az azon lévő egyágú horgok számát kettő-kettő darabban határozzuk meg, kivéve a gyermek horgászokat, akik egy bottal, azon egy horoggal horgászhatnak. Külön horgász készségnek minősül a spiccbot.

 7. A vendéghorgászok a hét bármely napjára válthatnak napijegyet, kivéve, ha azt a HE Elnöksége által közzé tett értesítésben esetileg, időlegesen korlátozza! Az éjszakai horgászatra külön jegyet kell váltani. Az éjszakai horgászatra váltott jegy este 18,00-tól következő nap reggel 06,00-ig érvényes, melynek időtartamában az engedélyezett napi kvóta mennyisége zsákmányolható.

 8. Mindkét víztározó kerítéssel körbe határolt területére, a horgászati idő kezdetét megelőzően 30 perccel korábban lehet csak belépni. A horgászati idő végét követő 30 percen belül az előzőekben leírt területet el kell hagynia a horgásznak.

 9. Horgászati idők:

  Január
  07-16 óráig
  Április
  05-20 óráig
  Július
  04-22 óráig
  Október
  06-19 óráig
  Február
  07-17 óráig
  Május
  04-22 óráig
  Augusztus
  04-22 óráig
  November
  06-17 óráig
  Március
  06-18 óráig
  Június
  04-22 óráig
  Szeptember
  05-21 óráig
  December
  07-16 óráig
 10. Egyesületi „Éves területi jeggyel” rendelkezők részére a víztározókon az éves, a heti és a enapi szintn fogható méretkorlátozás alá tartozó nemes halak mennyiségét a következőkben határozzuk meg:

  Éves szinten zsákmányolható hal mennyisége:

  Sport területi engedéllyel rendelkező horgászok részére: 0kg, hal nem tartható meg.

  Felnőttek részére: Pontyból 50 kg, amurból 10 db zsákmányolható. Ragadozó halból 20 db (amelyből 10 db lehet a fogassüllő), a balin nem számít bele az éves kvótába, de zsákmányolt halként be kell írni. Őshonos keszeg félékből 10 kg, idegenhonos inváziós halból 10 kg, amelybe nem számít bele a kifogott busa, de zsákmányolt halként be kell írni.

  IFI, kedvezményezett, korkedvezményes részére: 25 kg, amurból 5 db zsákmányolható. Ragadozó halból 10 db (melyből 5 db lehet fogassüllő), a balin nem számít bele az éves kvótába, de be kell írni. Őshonos keszeg félékből 5 kg, idegenhonos inváziós halból 5 kg, amelybe nem számít bele a busa, de zsákmányolt halként be kell írni.

  Egyesületi gyermekhorgász: Méretkorlátozás alá tartozó pontyból 1 db-t, 2 kg összsúlyig, keszegfélékből és idegenhonos halból 5 kg –t zsákmányolhat.

  Heti szinten zsákmányolható hal mennyisége:

  Felnőttek részére: 4 db méretkorlátozás alá tartozó nemeshal, melyből 2 db lehet amur. Ragadozó halból 2 db

  IFI, kedvezményezett, korkedvezményes: 2 db méretkorlátozás alá tartozó nemes hal, amelyből 1db lehet ragadozó hal.

  Napi szinten zsákmányolható hal mennyisége:

  Felnőtt részére: 3db méretkorlátozás alá tartozó nemes hal, amelyből 2 db lehet ragadozó. Őshonos keszeg félékből, vagy idegenhonos inváziós halból 2-2 kg zsákmányolható.

  IFI, kedvezményezett, korkedvezményes részére: 2 db méretkorlátozás alá tartozó nemes hal, amelyből 1db lehet ragadozó. Esetenként 1 kg keszegféle, vagy idegenhonos inváziós hal zsákmányolható.

  Napijegyes vendgéhorgászok zsákmányolható hal mennyisége:

  Horgászati naponként, személyenként csak egy darab napijegy váltható! A napijegyes horgászat megkezdését követően, annak megszakítása – tározó területének elhagyása – majd, oda visszatérve, a horgászat folytatása tilos!

  Felnőtt napijegyes részére: Alkalmanként 2 db méretkorlátozással védett nemes hal, melyből 1 lehet ragadozó, maximum 4 kiló összsúlyig. Ez alól kivétel a harcsa, harcsa maximum mérete: 160cm, a napi 1db ragadozó kvótába beletartozik. Ezen felül 1 kg méretkorlátozással nem védett egyéb hal, busa kivételével. Busa megtartható súly ill. darab korlátozás nélkül.

  IFI napijegyes részére: Alkalmanként 1 db méretkorlátozással védett nemes hal, maximum 2 kiló összsúlyig. Ez alól kivétel a harcsa, harcsa maximum mérete: 160cm, a napi 1db ragadozó kvótába beletartozik. Ezen felül 1 kg méretkorlátozással nem védett egyéb hal, busa kivételével. Busa megtartható súly ill. darab korlátozás nélkül.

  Tisztségviselői igazolvány birtokosa: Mindkét víztározón engedélyezett bármely horgászati módszert gyakorolhatja horgászata során, de ezen igazolvány birtokosaként halat nem zsákmányolhat. Hal zsákmányul ejtéséhez napijegy váltása kötelező.

 11. Területi jeggyel rendelkezők napi szinten egyéb őshonos (keszeg féle) halból 2 kg-t és idegenhonos halfajokból 2 kg-t zsákmányolhatnak. Aki az egyéb halból, vagy a méretkorlátozás alá tartozó nemes halból – legyen az békés vagy ragadozó hal - az engedélyezett napi mennyiséget zsákmányul ejtette, arra a továbbiakban nem horgászhat! Horogra kívülről akadt halat megtartani, illetve a kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni TILOS! A zsákmányul ejtet hal mért súlyát – egytizedes pontossággal (pl: 0,8; 1,4; 2,0;) – a horgászat folytatását megelőzően a „Fogási naplóba” be kell írni, az abban meghatározottak szerint! A Fogási naplóba történt beírásokon, csak a hivatásos halászati őr eszközölhet javítást, melynek megtörténtét a javítás dátumával és aláírásával kell igazolnia! A már bejegyzett adatokon, a horgász által történő bárminemű javítást, bejegyzés átírását, olvashatatlan firkálást eszközölni TILOS! Az éves fogási kvóta túllépése, vagy az előzőekben leírtak megszegése fegyelmi eljárást von maga után!

 12. Külsős horgász, aki vezetőségi tagi „okmánnyal” rendelkezik, havi kettő alkalommal horgászhat a víztározókon, de halat nem zsákmányolhat! Ha halat kíván zsákmányul ejteni, akkor a horgászat megkezdése előtt köteles napijegyet váltani!

 13. A tóban lévő nagyméretű ivarérett pontyok védelme érdekében, a kifogott 50 cm hosszúságú vagy azt meghaladó egyedeket vissza kell helyezni az élő környezetükbe, vagyis nem vihetőek el! A csukára történő horgászat, illetve a csuka megtartása határozatlan ideig TILOS! Fogassüllőből zsákmányolható legkisebb méret 35 cm, legnagyobb méret 60 cm. Keszeg esetén a 30 cm és annál nagyobb egyedeket vissza kell helyezni az életterükbe, nem vihetőek el! Amurból zsákmányolható legnagyobb méret 80 cm! Az itt ki nem emelet halak esetén az országos szabályozás van érvényben (fogási naplóban megtalálható). A kifogott zsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyről elvinni, vagy más személlyel elszállítatni TILOS!

 14. Éjszakai horgászat kezdetének idejét és helyét a vezetőség határozza meg évente. A háziverseny napjától, szeptember hónap utolsó szombatjáig, váltott hétvégeken, szombatról vasárnapra virradóra engedélyezett mindkét víztározón. Napkelte előtt, napnyugta után, valamint éjszakai horgászat ideje alatt napnyugtától-napkeltéig – az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzé tett idővel megegyezően - a horgászhelyeket folyamatosan, jól láthatóan fehér fénnyel ki kell világítani. A horgászhely kivilágításának hiánya, vagy folyamatosságának megszűnése esetén a horgászatot be kell fejezni, az nem folytatható!

 15. Lehetőség van a víztározókon horgászati időn kívüli horgászatra, térítés ellenében (víztározókra éves területi engedéllyel rendelkezőknek 2.500.- Ft/fő/éjszaka, napijegyes horgászoknak 3.500.- Ft/fő/éjszaka). Ennek feltételei: a tervezett horgászatot megelőző három nappal korábban előzetes bejelentést kell tenni az adott horgászmesternél, minimum 2 fő bejelentkezése szükség. A csoportnak minimum 7.500.- Ft befizetése kötelező a bejelentkezéskor. Amennyiben a horgászat elmarad a bejelentkező horgászok miatt, a befizetett összeg nem kérhető vissza! Ezen horgászat ideje alatt, kifogott halat megtartani, illetve időlegesen bármilyen halat pontyzsákba, haltartóba tenni TILOS. Ez alól kivétel a harcsa, a „Horgászati időn kívüli horgászat” feltételei és szabályaiban meghatározottak szerint.
  A víztározókra területi jeggyel nem rendelkező horgászok esetében, a horgászat megkezdésének napjára napijegyet, valamint kiegészítő éjszakai jegyet kell váltani, amely másnap reggel 06:00-ig érvényes.  További információ

 16. Nagy figyelmet kell fordítani a Víztározók tisztaságára és élővilágára, kiemelten a horgászat során a vízbe bejuttatott csalianyag minőségére és mennyiségére.

 17. A horgász köteles a hivatásos és társadalmi halőr felszólítására a személyét azonosító fényképes igazolványát, az egységes horgász okmányát, a fogási naplóját és a zsákmányolt halakat bemutatni. A halőr feladata teljesítése során, közfeladatot ellátó személynek minősül! Szabálytalanság észlelése esetén a halőr a víztározó területén köteles intézkedni! A hivatásos halőr, illetve a társadalmi halőr a tározó területén jogosult a horgászok gépjárműveinek megállítására, azok átvizsgálására az ellenőrző tevékenysége során! Annak megtagadása vagy akadályozása fegyelmi eljárást von maga után!
  Azon egyesületi taggal, akit a halászati őr az előírások megszegéséért feljelent, hagyassa abba a horgászatot, a feljelentés elkészültével egyidejűleg vonja be a területi engedélyét és kötelezze őt a tározó területének elhagyására. Az okmányokat adja át az egyesület Elnökének további intézkedés végett. Az okmány a FB jogerős határozatának meghozataláig kerül bevonásra. Nevezett horgász ezen időtartamban nem látogathatja az egyesület víztározóit, rendezvényeit, kivéve a Közgyűlést, küldött esetén a Küldöttgyűlést. Napijegyes horgász vagy külsős vezetőségi okmánnyal rendelkező horgász feljelentése esetén szólítsa fel az érintettet a horgászat azonnali befejezésére, majd a feljelentés elkészültét követően, kötelezze őt a víztározó területének elhagyására, az okmányokat pedig adja át a HE Elnökének további ügyintézésre. A FB jogerős határozatával horgászattól eltiltott egyesületi tag éves fogási kvótája, az eltiltás időtartamával arányosan csökkentésre kerül!

 18. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az egyesület Elnökségét, hogy jogszabályi és havária helyzet esetében évközben módosítást eszközöljön a horgászrendben a soron következő Közgyűlésig, Küldöttgyűlésig.

 19. A spiccbottal történő csalihal fogás és a nagyméretű ragadozó hal kivételével, minden megakasztott halat meg kell meríteni a merítőhálóval és csak azt követően lehet a vízből kiemelni!

 20. A Komra-völgyi víztározó területén gépjárművel történő bent parkolás csak a műút jobb oldalán kialakított kiálló parkolókban (3 helyen) és a bal oldalán kialakított parkolókban elhelyezett gépkocsik esetén engedélyezett, ill. az ÉRV Zrt által kiadott engedéllyel rendelkezők esetében! A gépkocsival történő behajtás engedélyezett a horgászfelszerelés ki és bepakolásának időtartamára, de az előzőekben meghatározott parkolók megteltét követően, ki kell állni a két bejáratnál lévő külső parkolókba! Gépjárművel a víztározók völgyzárógátjaira felhajtani, azokon áthajtani TILOS! Azon egyesületi tag, aki a völgyzárógátra felhajt, vagy azon áthajt, a területi jegyüket a FB három hónap időtartamra bevonja. Ezen szabálytalanságot elkövető napijegyes, ill. vendég horgászt három hónapra a víztározókról az egyesület Elnöksége határozattal kitiltja. A Komra-völgyi víztározót körbe vevő földútra behajtani TILOS! A földúton csak kerékpárral és segédmotorral lehet közlekedni! A víztározót a műúti bejáratokon kívül más irányból megközelíteni szigorúan TILOS!

 21. A horgász jogi és anyagi felelősséggel tartozik az általa másnak okozott szándékos károkozásért, valamint az egyesület irányába anyagi felelősséggel tartozik a gondatlan, vagy szándékos károkozásért! A Komrai - Hasznosi Horgász Egyesület, mint jogi személy, az általa kezelt víztározók területén bekövetkezett balesetért és az abból eredő kárért felelősséget nem vállal!

 22. Jelen horgászrend és a vonatkozó jogszabályok megismerése, betartása minden horgász kötelessége. A horgászrend megszegőivel szemben az egyesület Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat előírásaiban foglaltak alapján fegyelmi eljárást kezdeményez.

 

Jelen Horgászrendet a Küldöttgyűlés 2023. január 14-én fogadta el!

KHHE Elnöksége.

Naptár

Víztérkódok

Komravölgyi víztározó: 12-018-1-1

Hasznosi víztározó: 12-013-1-1

Kapcsolat

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 1

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 20

Adószám: 19926122-1-12

E-mail: info@komra-hasznos.hu